Van baan veranderen? Duik eerst goed in je beweegredenen

De economie floreert en hoogopgeleide professionals wisselen steeds vaker van baan, met name professionals onder de 35 jaar.[1]Een wissel leidt echter niet altijd tot de gewenste resultaten en opnieuw solliciteren kost veel tijd en energie: gemiddeld genomen duurt het proces van solliciteren en aangenomen worden zeven maanden.[2]Het is dus belangrijk om goed bij jezelf na te gaan waarom je van baan wilt wisselen voordat je deze stap daadwerkelijk zet.

 

Energetische wezens

Mensen hebben het vermogen om onze energie om te zetten in resultaten. In het geval van werkenden leiden deze resultaten tot een salaris. Bij werk dat bij je past zijn er factoren die je energie geven, bijvoorbeeld het dagelijks inzetten van je talenten, ruimte voor autonomie en uitdaging, een prettige baas, collega’s die je respecteren en motiveren én werken aan een purposewaar je in gelooft. Denk maar eens terug aan een dag dat je een uitdagende klus klaarde die volledig paste bij je talenten. Je bruiste van de energie terug in de auto – met dit positieve gevoel had je best zin in nog een uitdaging.

 

Werk dat niet bij je past heeft een tegenovergesteld effect: hoe langer jij je hieraan blootgeeft, hoe leger je je voelt, met als gevolg dat je steeds vaker minder vrolijk naar je werk gaat. Je prestaties op het werk kunnen onder dit uitgeputte gevoel gaan lijden. Soms heeft het ook een impact op je man/vrouw, je gezin, vriendschappen. Je baan is geen willekeurige manier om geld te verdienen: ons werk kan ons ontzettend veel vreugde geven, mits wij een goede aansluiting vinden tussen onszelf en ons werk. Het probleem is dat wij vaak niet goed kunnen duiden wat er nu precies voor zorgt dat de relatie tussen onszelf en ons werk langzaam verslechtert.

 

 

De uitdaging

Als je bij jezelf merkt dat je steeds vaker denkt aan van baan veranderen, is het noodzakelijk om helderheid te krijgen over je huidige situatie: waar liggen de mogelijkeoorzaken van de wens tot verandering? Ben je de uitdaging ontgroeiend en is een carrière stap een natuurlijk vervolg of pas je niet goed (meer) bij de organisatiecultuur, je nieuwe leidinggevende of is de baaninhoud zo veranderd dat jij je talenten niet meer goed benut? Vaak zijn het meerdere factoren – die elkaar beïnvloeden.

 

Overzicht

In onderstaand overzicht vind je een lijst van belangrijke criteria voor succes en voldoening in een baan. Elke voorwaarde kun je een cijfer geven naar mate hoe tevreden je er over bent. Als je nog verder wilt gaan geef je elke criteria een weging. Dat wil zeggen sommige criteria kunnen voor jouw belangrijker zijn dan anderen. Na het invullen kun je bepalen waar de focus dient te liggen bij een verandering van baan. Hieronder wordt een voorbeeld behandeld van Lieke die werkzaam is als Marketing professional bij een middelgrote onderneming.

 

Criteria Cijfer
Functie sluit aan bij jouw purpose?
Je kunt je talenten goed benutten in je functie?
Je werk biedt voldoende uitdaging om te groeien?
Goede relatie leidinggevende?
Bedrijfscultuur past goed bij je?
Je arbeidscontract geeft je een ‘zeker’ gevoel?
Je kunt je kosten dekken met je contract?

 

 

Casus 1: Lieke Marketing professionals middelgroot MKB-bedrijf.

 

Criteria Cijfer
Functie sluit aan bij jouw purpose? 5
Je kunt je talenten goed benutten in je functie? 7
Je werk biedt voldoende uitdaging om te groeien? 8
Goede relatie leidinggevende? 8
Bedrijfscultuur past goed bij je? 3
Je arbeidscontract geeft je een ‘zeker’ gevoel? 7
Je kunt je kosten dekken met je contract? 7

 

Lieke is goed in haar werk, dit past voldoende bij haar talenten. Ook zit er nog uitdaging in om door te groeien richting een meer strategische marketingfunctie. De cultuur is nogal een gezelligheidscultuur en Lieke is een keiharde werker die ‘dingen voor elkaar wilt krijgen’.  Ze voelt dan ook dat ze constant op de rem moet staan om haar enthousiasme onder controle te houden. De missie van organisatie – digitale software voor het mkb – past niet goed bij haar purpose. Ze wilt ‘iets’ anders.

 

De focus van de banenwissel

  1. Purpose definiëren: welke uitdagingen, thema’s en sectoren wilt Lieke zich voor inzetten als marketeer?
  2. Organisaties selecteren waar binnen behoefte is aan een strategische marketeer die aansluit bij haar profiel en senioriteit
  3. Organisaties filteren op een cultuur die resultaatgericht is.
  4. Salarisvoorwaarden checken in de ‘nieuwe sector’ om vast te stellen of dit voldoende is om je kosten te dekken?

 

We dienen te realiseren dat een baan nooit 100% aan onze eisen kan voldoen maar we kunnen wel handig sturen op onze eigen voorwaarden en daardoor een duurzame match creëren.

 

Wil je hulp bij het bepalen van je toekomstige loopbaankoers? Lees hier meer over hoe we hoogopgeleide dertigers en veertigers helpen bij een goede passende loopbaankoers – en het liefst werken vanuit een purpose.

 

[1]https://www.werf-en.nl/zo-dynamisch-is-arbeidsmarkt/

[2]http://www.stepstone.nl/Carriere-Advies/hoe-lang-duurt-het-voor-je-een-baan-vindt.cfm